"Lui:"Lei e' bellissima! Mi vuole sposare?" Lei:"Dipende. Lei russa?" Lui:"No, ma potrei imparare"."
Dennis O'Neil